Zrzeczenie się

Informacja niegwarantowana lub niezapewniona:‭ ‬Oficjalna strona URLmetryka.pl oraz strony do niej prowadzące lub w niej zawarte DOSTARCZANE SĄ W STANIE W JAKIM SĄ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI.‭ ‬URLmetryka.pl NIE ZAPEWNIA GWARANCJI,‭ ‬WYRAŹNYCH ANI UKRYTYCH,‭ ‬WŁĄCZAJĄC‭ ‬BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJĘ ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU,‭ ‬W ZWIĄZKU Z JAKĄKOLWIEK INFORMACJĄ ZAWARTĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ,‭ STRONIE Z NIĄ POWIANĄ LUB ‬DO NIEJ PROWADZĄCEJ.‭

URLmetryka.pl nie zapewnia ani nie gwarantuje dokładności,‭ ‬adekwatności,‭ ‬jakości,‭ ‬aktualności,‭ ‬kompletności ani przydatności‭ ‬żadnej informacji do określonego celu‭; ‬nie zapewnia i nie gwarantuje,‭ ‬że informacje będą wolne od infekcji wirusów,‭ ‬robaków i koni trojańskich lub innej niszczącej kontaminacji‭; ‬że‭ ‬zaprezentowana informacja nie będzie niewłaściwa dla poszczególnych osób oraz,‭ ‬że usługa pozostanie nieprzerwana.

Brak odpowiedzialności prawnej i finansowej: URLmetryka.pl, nasi przedstawiciele i pracownicy nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności przez nikogo za żadne błędy, pominięcia lub niedokładności pod żadnym warunkiem. Całe ryzyko wykorzystania informacji zawartych na tej witrynie lub powiązanych z nią linkami spoczywa wyłącznie na użytkownikach tej witryny.